Struktur Organisasi

 

Kepala Sekolah :

Dra.Siti Asiyah,M.M.,M.Pd

 

Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum: Hadi Susilo,S.Pd

 

Wakil Kepala Sekolah  Bidang Kesiswaan :Ahmad Riyadi,S.Pd

 

Wakil Kepala Sekolah  Bidang Sarpras:  Hariyono,S.Pd.

 

Wakil Kepala Sekolah  Bidang Humas: sayidah,S.Pd